АДВ Петрунова

АДВ Петрунова


Portfolio Description

Клиент: Адвокатско Дружество Петрунова

35

WebSoft Solutions разработи уеб сайта на Petronova Адвокатско дружество .. Проектът се основава на система CMC на базата на XML, PHP и PHP, след дизайна на марката, разработен от нас и според желанието на клиента, като се използва база данни MySQL. Уеб сайтът представя на потребителите към дейността на фирмата и услугите, които предлага. Адвокатско дружество Петрунова специализирана в предоставянето на комплексно правно обслужване на местни и чуждестранни търговски дружества, държавни и общински институции, юридически лица с нестопанска цел, български и чужди граждани.Portfolio Details